There was a problem loading the comments.

Хувийн и-мэйл датаг хэрхэн Google Aккаунтруугаа шилжүүлэх вэ?

Support Portal  »  Заавар зөвлөгөө  »  Viewing Article

  Print

1.Хэрэглэгч та GoogleApps аккаунтаараа өөрийн мэйлрүү ороод баруун дээд буланд байх арааны зурган дээр дарж “Settings” цэсийг сонгоно.

Screenshot_2.png?14485013762.Гарч ирэх талбараас “Accounts” цэсийг сонгон доод талд нь байх Add a POP3 mail account you own дээр дарна.

 

Screenshot_3.png?1448501408


3.Товчийг дарангуут шар талбар бүхийн цонх гарч ирэх ба өөрийн татах мэйлийг оруулж өгнө.

Screenshot_4.png?1448501435


4. “Next Step” товчин дээр дараад доорх талбарыг бөглөж өгнө.Доод талд нь байх “Leave a copy of retrieved message on the server” –ийг сонгон идэвхжүүлнэ.Ингэснээр мэйлийг цаад сервер дээр үлдээн хуулбарлан татах боломжтой болно.

Screenshot_5.png?1448501460


Хамгийн сүүлд нь Add Account хийх таны GoogleApps аккаунт шууд таталт хийж эхлэх болно.Share via

Related Articles

© Датаком ХХК