There was a problem loading the comments.

Windows хостинг дээр Permission тохируулах (Parallel Desk)

Support Portal  »  Заавар зөвлөгөө  »  Viewing Article

  Print

1. Windows хостинг дээр permission эрх тохируулахын тулд Websites & Domains хэсгээс > File Manager хэсэгт орно.

Screenshot_9.jpg?1408948919

2. Permission солих хавтас дээр очиход нэмэлт сумны хэсэг гарч ирэх бөгөөд гарч ирсэн сонголтоос "Change Permissions" товчыг дарна.Screenshot_10.jpg?1408951415

3. Дараах сонголтоос өөрийн нөхцөлд тохируулан файл болон хавтасын permission эрхүүдийг нээх, хаах боломжтой. 
Advanced хэсэг дээр дарж нарийвчилсан эрхийг нээх болон хаах боломжтой.Screenshot_11.jpg?1408954076


Share via

Related Articles

© Датаком ХХК - Тусламж үйлчилгээ