There was a problem loading the comments.

Windows хостинг дээр Permission тохируулах (Parallel Desk)

Support Portal  »  Заавар зөвлөгөө  »  Viewing Article

  Print

1. Windows хостинг дээр permission эрх тохируулахын тулд Websites & Domains хэсгээс > File Manager хэсэгт орно.


Screenshot_9.jpg?1408948919


2. Permission солих хавтас дээр очиход нэмэлт сумны хэсэг гарч ирэх бөгөөд гарч ирсэн сонголтоос "Change Permissions" товчыг дарна.


Screenshot_10.jpg?1408951415


3. Дараах сонголтоос өөрийн нөхцөлд тохируулан файл болон хавтасын permission эрхүүдийг нээх, хаах боломжтой. 

Advanced хэсэг дээр дарж нарийвчилсан эрхийг нээх болон хаах боломжтой.


Screenshot_11.jpg?1408954076
Share via

Related Articles

© Датаком ХХК