There was a problem loading the comments.

Оффис имэйл хаягыг outlook2016 болон office365 хувилбар дээр тохируулах

Support Portal  »  Заавар зөвлөгөө  »  Viewing Article

  Print

Оффис имэйл хаягыг Outlook2016 болон Office365 хувилбар дээр тохируулах

Видео заавар үзэх1. Оффис имэйл хаягыг Outlook2016 болон Office365 хувилбар дээр тохируулахын тулд компьютерийнхаа Control panel-руу орон All Control Panel items сонголтоор тохируулан  Mail тохиргооны хэсэгрүү хандана.

2ed7ef8eb9f0e4a46bf40fc487afaa1562e7dc36?t=f50d95b5045ae1c4cf07351e94af831f
2. MAIL тохиргооны хэсэг нээгдсэний дараа Add товч дээр даран outlook profile-н нэрийг өгч OK товчыг дарсанаар  outlook profile үүсгэнэ.


6b1068bbaa918f253eb7e0c9cce71a4df05c2bc0?t=83c8851ab96807bfdba159e2115187b4
3. Үүсгэсэн outlook profile дээр тохируулах Оффис имэйл хаягын мэдээллээ оруулаад NEXT товчыг дарна.

52f456d8e5299f33cba045859e1975a06f023455?t=e544afee67badc01bf7b7b5f8482c2c4


4.  Yes товчыг даран үргэлжлүүлэн Finish товчыг дарж имэйл хаяг тохируулах хэсгийг дуусгана.

c8999a0cbdb8676d7d47f465bd71b6858e83f1e8?t=90c4cffb7c5b4a2095e19b70d5e34b46
c68f24bc8516af02be8bcb0fb183517194b9985a?t=110045e04fe7bbd4814c62ea08299469


5. MAIL тохиргооны хэсэгт үүсгэсэн Outlook profile-аа байнга ашиглахаар сонгон OK товчыг дарна. Үүний дараа Outlook програмаа нээж тохируулсан оффис имэйл хаягаа ашиглах боломжтой. 

d59c80bb45e1d39b417fbb9acfa50f800664c3f2?t=727ba5f693d8e51ef1a3630ae6b92973
ae308279bc905484c3dfe3498d0e946954181488?t=ed78837b5a1bfd047477818f9e64f356

Share via

Related Articles

© Датаком ХХК - Тусламж үйлчилгээ