There was a problem loading the comments.

И-мэйлээ outlook дээр тохируулсан боловч, и-мэйл хүлээж аваад илгээж чадахгүй байна

Support Portal  »  Заавар зөвлөгөө  »  Viewing Article

  Print
Image result for can't connect smtp outlook 2013
И-мэйл хэрэглэгчдэд дээрх асуудал түгээмэл тохиолддог бөгөөд энэхүү асуудал тухайн интернэт түгээгч байгууллага буюу ISP ээс гарах буюу илгээх (SMTP outgoing) серверийг “default” 25 портыг хааснаас хамаарч хэрэглэгчдэд хүндрэл үүсдэг.
Үүнийг шийдэхийн тулд, серверийн портын дугаарыг 25 байхыг 587 болгох ба эдгээр портуудыг өөрчлөөд мэйл илгээгдэхгүй хэвээр байвал та support@datacom.mn - хаяг руу ipinfo.io сайтаар ороод өөрийн гарцын ip хаягаа манай support@datacom.mn алдааны мэдээлэлтэйгээ хамт илгээнэ үү


Share via

Related Articles

© Датаком ХХК - Тусламж үйлчилгээ