There was a problem loading the comments.

Оффис имэйл домэйн баталгаажуулах

Support Portal  »  Заавар зөвлөгөө  »  Viewing Article

  Print
Оффис имэйл домэйн нэрийг баталгаажуулах заавар.
1. Datacom.mn сайтруу хэрэглэгчийн эрхээрээ нэвтэрч орно.
419dc5633d0b47137860a2637174e80504ad578858db03bf5a0fd19917e707ed31c605f1608bda65?t=7453af250d3391c1b49e79882f7638a5

2. Миний үйлчилгээ цэснээс Бүтээгдэхүүн & үйлчилгээнүүд цэс рүү орно.
db53d7ca197e916f29b0e721ec0eb877df4530231f2382fc4d00c8e554595326a2ff488c0da2bf50?t=39a779115b7f752e65b554229ccefd24


8cfb2a7647f31603d36de7ded0ee11bca69626abb7e62c5ecc3cb2aa4d3386f6080af4591d3451e8?t=a150eb384ee590b3678da02758e90e61

3. Оффис имэйлийн үйлчилгээний удирдах товч дээр дарна. 
Оффис имэйлийг баталгаажуулах TXT бичлэг доорхи байдлаар гарч ирнэ.
69ec9cdab322c5d412c350fd0b18ba7c6ea6ece2662e76f7d0dcf4a471b725af6e9b3e38aff57322?t=e2f96c6dda73963809da89083ab2d7cc
4. TXT бичлэгийг өөрийн домэйн нэрийн DNS management буюу DNS Удирдлага дотор нэмнэ. 
Бичлэгийг нэмсэн дараа ойролцоогоор 20-30 минутын дараа имэйлийн үйлчилгээ автоматаар идэвхижнэ.
f11334dc83866887951fc6672add2d495e14d04dbf2a16d12980f906b6d06499edbade2776087a16?t=c13c3fce4597ce10353df3eff8e2de62


f7e67449e0f83601902b74353a5459e3057ca6bf0687c5c2e1db6fe1017a4e8b2038bb41afe1d08d?t=37e95a2816afdd0a7f59c4328402183d

e6dc839312948734257949225d82f8bc0c4ca8209303bfd14c4a449da94385215cffe248fae8cc20?t=b78906b384be5713e1975e66a47de2d8

Share via

Related Articles

© Датаком ХХК - Тусламж үйлчилгээ