There was a problem loading the comments.

Bitdefender Internet Security суулгах заавар

Support Portal  »  Заавар зөвлөгөө  »  Viewing Article

  Print

Central - дээр бүртгэл үүсгэх

Bitdefender Central places your local and network cybersecurity at your fingertips. Use it to control security for all your Bitdefender-protected devices, and to set up and manage Bitdefender BOX, the revolutionary smart home hub that secures your entire Wi-Fi network.
Лицэнз идэвхжүүлэх
Хэрэглэгч лицензээ худалдан авсныхаа дараа central.bitdefender.com - сайтаар орон мэйл хаяг, Facebook, Google бүртгэлээ ашиглан хандах эрхээ үүсгэнэ.
1.webp

Хэрвээ та имэйл хаягаа ашиглан бүртгүүлэх бол формыг дараах байдлаар бөглөнө
  • FullName - Бүтэн нэр
  • Email address - Мэйл хаяг
  • Password : Нууц үг
  • Agree with the Terms and Use - ийг чаглтана
  • Create Account
Та бүртгэлээ дээр оруулсан нууц үгээ мартахгүйн тулд тэмдэглэж авна уу.
2.jpg
Бүртгэл үүсгэсний дараа дараах цонх гарж ирэх бөгөөд Activate a Subscription - дээр дарна
3.jpg
Activate Code буюу худалдаж авсан лиценз түлхүүрээ оруулна
4.jpg
Таны оруулсан лиценз түлхүүрт харгалзах бүтээгдэхүүн My Subscription цэсэндээр дарахад дараах байдлаар харагдана
5.jpg
Лиценз идэвхжүүлсэнийхэ дараа та үргэлжлүүлэн дараах зааврын дагуу ямар төхөөрөмж дээр суулгахаас шалтгаалан зааврыг дагана уу

Онлайн - р татаж суулгах

Online - суулгах дараалал нь та өмнө үүсгэсэн central account - аараа дамжуулан суулгагч програм татаж авах бөгөөд энэ нь интернетээс ойролцоогоор ~500MB хэмжээтэй үндсэн Bitdefender - ийн суулгац татдаг болно. Таны интернет хурдаас шалтгаалан энэ нь ойролцоогоор 10-30 мин зарцуулна
Хамгийн эхний алхам дээрх зааврын дагуу Central бүртгэл үүсгэн account - руугаа нэвтэрж орно.
Нэвтэрж орсныхоо дараа зүүн талын цэснээс My Devices - руу ороод цэнхэр өнгийн INSTALL PROTECTION - товч дээр дарна
1.jpg
POP-UP цонхонд Protect This Device - товч дээр дараад үргэлжлүүлэх үед Me, My Child, Someone else - зэрэг сонголтууд гарж ирнэ.
  • Хэрвээ таны лиценз AntiVirus Plus болон Internet Security бол Me - г сонгоход болно.
  • Харин Total Security бол Someone else буюу бусад хүний төхөөрөмжийг сонголтыг сонгоно.
2.jpg

3.jpg
Аль нэг сонголтыг дарах үед Интернет хөтөчийн зүүн доод хэсэгт
bitdefender_windows* файл татагдана.
4.jpg

5.jpg
Дээр нь дарж ачаалласны доорх зурагт харуулсан байдалтай цонх гарж ирэх бөгөөд програмыг суулгахад шаардлагатай ~500MB хэмжээтэй таталт интернет - с хийгдэнэ.
6.jpg
Таталт 100% дууссаны дараа I read and accepted Subscription Agreement буюу үйлчилгээний нөхцөлийг урд чагтлаад INSTALL.
7.jpg
таны компьютер дээр одоогоор суусан вирусны эсрэг программ Байвал эхлээд UNINSTALL хийхийг санал болгоно.
Програм алдаа гаралгүй бүрэн суусны дараа доорх төлөвтэй харагдана.
8.jpg
9.jpg
10.jpg

Share via

Related Articles

© Датаком ХХК