There was a problem loading the comments.

Оффис имэйл хаяг үүсгэх заавар

Support Portal  »  Заавар зөвлөгөө  »  Viewing Article

  Print
1. Datacom.mn дээр хэрэглэгчийн бүртгэлтэй админ имэйл хаягаар нэвтэрч орно.

574b7574ae211dcb3daa6a79eb47ffce07b4308478316c63582b30e61a3fbf5cb9af7f1fbc2e6944?t=faa00c1bfb91c9568b9b76c190328942

2. Миний үйлчилгээ цэснээс Миний авсан үйлчилгээнүүд цэс рүү орно.

43cea91e83eb755fe4feb6f95531c9e88237805c1db53b9b1af93411390d10f2b4446bc73e90874f?t=e95b4bfabc7fa5954e3482d09eb7eca3

  3. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэсгээс тухайн домэйн нэрийн Оффис имэйл үйлчилгээний дээр дарна.

   55450e8a23e2f6f6ebf58630bcff56c7efda256ecff2f0638758a27c93d117cc14c3dba545c8fed9?t=941524bfcccdfe771bd72280b93f25d1
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
   f845fbfcdf6f66037397f104f893c2a5d6ebaa60e923e193928b8052d250861dcb3d8c487c7b59ea?t=243d1101979bdb22aa5170e703d958b6

   4. Зүүн гар талд байрлах Нэмэлт цэснээс Имэйл хаягууд эсвэл Удирдлагын хэсэг дээрхи Имэйл хаягууд товч дээр дарна.

   58f60b509766a0235587257f378b4eda1b8592a4fc2db562c2aa5a2a6ae335e033b069137bf4c1f2?t=71b558a181a0d4cfba005779d4e2c735

    5. Имэйл хаягийн жагсаалт хэсгийн дээр байрлах Имэйл хаяг нэмэх товчлуур дээр дарна.

    95e8fbe378d0701f89ff579d38548c8e6f6d2d7770913fa3d095a3e702fe3cffc58f06d924cb59ec?t=4ee2ba8ff610cdf757beeb0f3f0fe6f3
     6. 1. Имэйл хэрэглэгчийн нэрийг оруулах
         2. Хэрэглэгчийн имэйл аккаунтыг оруулах /зөвхөн аккаунтыг оруулна/
         3. Үүсгэж буй имэйл хаягийн домэйн нэр өгөгдсөн байгаа
         4. Имэйл хэрэглэгчийн нууц үгийг оруулах /Хамгийн багадаа 8 тэмдэгтэй, том үсэг, тоо, тусгай тэмдэгт орсон байх ёстой/
         5. Нууц үг үүсгэх товчлуур нь системээс шаардлага хангах нууц үгийг автоматаар үүсгэж өгдөг.
         6. Дээрх хэсгийг бөглөж дууссаны дараа Бүртгэл үүсгэх товчлуур дээр дарж имэйл хаягийг үүсгэнэ.

     fc926a9a9db64c20492270fc8361f06dcd4388a227fa3d403ed0f0f83cb1dc69018d467e1136b27b?t=8771efec339a7b9b538be19ab5742a6f

     7. Имэйл хаяг амжиллтай үүссэн тохиолдолд дараах мэдэгдэл гарах ба Имэйл хаягийн жагсаалт хэсэгт үүсгэсэн имэйл хаяг харагдана.

      fb7c75e42ae6c49e71cc50fedf8e899d603c8936cdda501d351067df80156837f39b2b6860bfd6af?t=e8735d76ab09bef10b53793d3107bb08

      Share via

      Related Articles

      © Датаком ХХК - Тусламж үйлчилгээ