There was a problem loading the comments.

Админ талаас имэйлийн захиалга оруулах

Support Portal  »  Заавар зөвлөгөө  »  Viewing Article

  Print
Оффис имэйл үйлчилгээний нэмэлт имэйл болон имэйлийн нэмэлт багтаамжийн захиалга оруулах заавар хүргэе.

1. Datacom.mn дээр хэрэглэгчийн бүртгэлтэй админ имэйл хаягаар нэвтэрч орно.

23544252ee2ee75c2b8593b68ddc6dee4cd4bddad3aafd70cfde024d91ae322a392a32284213c27c?t=5c37d1f55c3c92341b2666454411fcb7

2. Миний үйлчилгээ цэс эсвэл Идэвхитэй байгаа хостинг үйлчилгээнүүд хэсгээс тухайн имэйл хост үйлчилгээнийхээ Удирдах товч дээр дарна.

  5359f9445b3e7056f4f892c6576eb43424cdd67241108332fefdd3dab96fdd9ba2c15ef92af45987?t=2fa891f2a5392e5c80779263a39ef1b1

  3. Зүүн гар талд байрлах Нэмэлт цэснээс Багц дээшлүүлэх/Хаяг нэмэх товчлуур дээр дарна.

   deb04ce530348d6c134903ae2cb3a24f9fa165e6a356a2c060fd17effc696fa2511636f809527361?t=9c837c9acb4e7baf3b22ea6cf87cf194

   4. Нэмэлтээр имэйл хаяг авах бол үндсэн ашиглаж байгаа имэйл хаягийн тоон дээр нэмэлтээр авах имэйлийн тоог нэмж оруулна. 
   Ж/нь: Одоо ашиглаж буй 2ш имэйл дээр нэмэлтээр 2ш имэйл авах бол имэйлийн тоог 4 болгоно.
    3937ca4b15c59b4080fb950f1332223e4028e2c49defe4fcc008a8cef2f824b8c43968ac32d6be0d?t=60db976df0bed7f2bf26e1951b309046

    5. Имэйл хаяг дээр нэмэлтээр багтаамж авах бол нэмэлтээр авсан имэйл багтаамжийн тоон дээр нэмэлтээр багтаамжийн тоог нэмж оруулна. 
    Жишээ нь: Одоо ашиглаж буй имэйлийн багтаамжийг 40Gb -аар нэмэгдүүлсэн байгааг нэмэлт 10Gb багтаамж авах багтаамжийн тоог 5 болгоно.

     c1e2cd95e2946b215bdcf638996b3af6bab9a024ce02decae5d20aaa732c8457893fe796caa16987?t=1b8bb14f5d50aedc3818114cafad12c2

     6. Нэмэлтээр авах имэйл болон багтаамжийн тоог оруулсны дараа Үргэлжүүлэх товчлуурыг дарна.

     a9fd6ddfe29f3afa5dd0259a90d88d40e2afb3a87fafeea54faf7135dd534bc17220cb0a4eb38a63?t=de98312e676d4ce39f6786086074f259
     8. Авч буй имэйлийн тоо болон нэмэлт багтаамжийн тоо, үйлчилгээний хугацаанаас хамааран тухайн имэйлийн үйлчилгээг ашиглах хоногоор үйлчилгээний төлбөр бодогдоно. Нэмэлт имэйл болон багтаамжийн тоог шалгаж Үргэлжүүлэх товчлуурыг дарсанаар үйлчилгээний нэхэмжлэл үүснэ.

      7b53c6bc796509b3a318dd0abbb03d8c63bcea8e5214c377ba806e87535ba7acbfabb2a336c03e4b?t=901d4699edd5e59815cf48a58d6872cc

      Share via

      Related Articles

      © Датаком ХХК - Тусламж үйлчилгээ