MN Домэйнд үүсгэх боломжтой танилцуулга хуудас

MN Домэйн дээр танилцуулга хуудас үүсгэх заавар
MN домэйн нэртэй хэрэглэгч Та танилцуулга хуудас үүсгэхийн тулд дараах алхмуудтай танилцаарай. 1. Вэб хөтөч дээр өөрийн домэйн нэрээ бичихэд "...
Fri, 18 Mar, 2016 at 5:22 PM
Асуулт & Хариулт
Асуулт: Би өөрийн загварыг өөрийн хүссэнээр солих боломжтой юу ? Хариулт: Та системд суурьлагдсан "Цэнхэр", "Саарал" хоёр загвараас с...
Thu, 10 Dec, 2015 at 6:06 PM