МОН - Монгол домэйн нэр

МОН нэрийг хэн түрүүлж бүртгүүлэх эрхтэй вэ?
ICANN-ийн домэйн нэрийн бүртгэлийн журам (icann.org) болон Монгол домэйн нэрийн бүртгэлийн журмын (http://www.mon.mn/cs/burtgeliin_juram.pdf) дагуу дараа...
Tue, 14 Oct, 2014 at 11:49 AM
МОН домэйн нэр гэж юу вэ?
МОН домэйн нэрийн үйлчилгээ нь монгол хэлээр буюу кирилл үсгээр домэйн нэр бүртгэж ашиглах үйлчилгээ юм. Энэхүү үйлчилгээ нь Интернэт технологийн шийнэ үе б...
Tue, 14 Oct, 2014 at 11:30 AM
МОН домэйн нэрийн үйлчилгээний танилцуулга
Tue, 14 Oct, 2014 at 11:30 AM