И-мэйл администраторын гарын авлага

И-мэйл хэрэглэгчидийг удирдах гарын авлага

Хэрэглэгчийн И-мэйл аккаунтыг хаах
Хэрэв та тухайн и-мэйл аккаунтыг түр хугацаанд хандалтыг нь зогсоохыг хүсвэл аккаунтыг хааж болно. Хаагдсан аккаунт нь дараах төлөвт орно. Ак...
Fri, 10 Jan, 2014 at 4:53 PM
И-мэйл аккаунтыг хаах
1. Удирдах талбарын Mail цэснээс Manage Users / Accounts -руу орно. 2.Хаахыг хүссэн и-мэйл аккаунт дээрээ очиж сонгоод чагтлана.Та нэгэн зэрэг о...
Fri, 10 Jan, 2014 at 4:53 PM
Хэрэглэгчийн Аккаунт устгах
Хэрэв та и-мэйл аккаунтыг байнгын идэвхгүй байлгахыг хүсвэл аккаунтыг устгаж болно.Устгасан и-мэйл дараах төлөвт оршино. Ямар нэг аргаар хэрэ...
Fri, 10 Jan, 2014 at 5:08 PM
Өөрийн холболтын хаягийн мэдээлэлийг шинэчлэх
Хэрэв та мэдэгдэл болон нууц үг сануулагч зэрэг хэрэглэгчтэй холбоотой холболтын чухал мэдээлэлийг хүлээж авахын тулд аккаунтыг удирдахад зориулсан...
Fri, 10 Jan, 2014 at 4:54 PM