И-мэйл администраторын гарын авлага

И-мэйл хэрэглэгчидийг удирдах гарын авлага

И-мэйл үйлчилгээг нээх анхны алхам
Өөрийн И-мэйлийг дараах дараалалаар тохируулна. Домайндоо зориулж DNS тохиргоо хийх И-мэйл үйлчилгээг ажиллуулахад домайны DNS рекорд буюу ...
Fri, 10 Jan, 2014 at 4:58 PM
Домэйн дээр DNS тохиргоо хийх
Өөрийн домайн нэр дээр и-мэйл үйлчилгээнүүдийг ажиллуулахын тулд DNS тохиргоондоо зөв Mail Exchange (MX) бичлэгийг нэмж өгөх нь чухал юм. Хэрэв та т...
Wed, 17 Sep, 2014 at 9:31 PM
Шинэ хэрэглэгч нэмэх
Хэрэв танай хэрэглэгч и-мэйл үйлчилгээг ашиглаж эхэлж байгаа бол та эхлээд тэдэнд зориулсан эрх үүсгэж өгөх хэрэгтэй.Хэрэглэгчийн аккаунт үүсгэх нь үн...
Fri, 10 Jan, 2014 at 5:00 PM
Олон хэрэглэгчид зэрэг үүсгэх
Хэрэв танай хэрэглэгчид и-мэйл үйлчилгээг ашиглаж эхэлж байгаа бол,тэдэнд зориулж хэрэглэгчийн эрх үүсгэх хэрэгтэй.Хэрэглэгчийн эрхийг нэг нэгээр нь ү...
Fri, 10 Jan, 2014 at 5:01 PM
Домэйн Алиасууд
Домайн Алиас гэж юу вэ? Хэрэв та олон домайн нэртэй бол , та олон аккаунт үүсгэж , дамжуулалт хийлгүйгээр зүгээр л хуучин и-мэйл хаягуудаа ашигл...
Fri, 14 Feb, 2014 at 4:18 PM
Дамжуулагч И-мэйл аккаунт үүсгэх
Дамжуулагч И-мэйл аккаунт гэж юу вэ? Дамжуулагч аккаунт нь гадагшаа илгээж байгаа мэйлүүдийг бөөгнөрүүлдэггүй хуурмаг аккаунт юм.Гэвч энэ нь нэг бу...
Fri, 10 Jan, 2014 at 5:02 PM
Мэйл жагсаалтын бүлэг үүсгэх
Шинэ мэйлийн жагсаалт үүсгэх : 1. Өөрийн удирдах талбарын Mail цэснээс Add Mailing List-рүү ор. 2. Үүсгэж буй мэйл жагсаалтын бүлэгт нэр өгн...
Fri, 10 Jan, 2014 at 5:03 PM
Мэйлийн жагсаалтын бүлэгрүү хэрэглэгчид нэмэх
Хэрэв мэйл жагсаалтын бүлэгийг амжилттай үүсгэсэн бол та жагсаалтруу хэрэглэгчидийг нэмэх шаардлага гарна. Шинэ хэрэглэгчидийг дараах дараалалаар нэмн...
Tue, 14 Oct, 2014 at 5:03 PM
Имэйлийг нэг хэрэглэгчээс нөгөө хэрэглэгчрүү дамжуулах
Хэрэв та шаардлагатай бол хэрэглэгчийн аккаунтад зориулан мэйл дамжуулагчийн суулгаж өгч болно.Үүнийг хийснээр бүх и-мэйлүүд таны зааж өгсөн и-мэйлрү...
Mon, 3 Mar, 2014 at 2:23 PM
Дурын И-мэйл аккаунтад зориулан автомат хариулагчийг нэмж өгөх
Та өөрийн и-мэйл аккаунтад зориулан автомат хариулагчийг суулгах боломжтой.Энэ нь хэрэв хэн нэгэн таны и-мэйл хаягруу мэйл илгээсэн тохиолдолд хариул...
Fri, 10 Jan, 2014 at 4:52 PM