MN домэйн нэр

Домэйн нэр - танилцуулга
Таныг болон Танай байгууллагыг Интернэтийн сүлжээнд төлөөлөх нэр буюу хаягийг домэйн нэр гэж нэрлэдэг. Таны сайн мэдэх zar.mn, yahoo.com, cnn.com зэрэг нь...
Tue, 4 Mar, 2014 at 10:30 AM
.MN Домэйн нэр бүртгэх журам
MN домэйн нэр бүртгэх үйлчилгээ нь бүгдэд нээлттэй бөгөөд бүртгүүлэгч бүр тэгш эрхтэйгээр, эхэлж ирсэн нь эхэлж бүртгүүлэх зарчмаар явагддаг. Домэйн нэр б...
Fri, 6 Dec, 2013 at 1:03 PM
Яагаад домэйн нэр, бизнес и-мэйлийг сонгох хэрэгтэй вэ?
Байгууллага, компани өөрийн албан ёсны вэб, и-мэйл хаягтай байх нь ажил хэргээ үр ашигтай хөтлөх, бизнесийн харилцаагаа өргөтгөхөд чухал ач холбогдолтой. ...
Mon, 9 Nov, 2015 at 1:40 PM
Домэйн нэрээ сонгохуй - нийтлэл
Интернэт хэмээх далай мэт зах хязгааргүй мэдээллийн ертөнцөд хэн хаана хэрхэн оршин буйг олоход бэрх. Интернэтэд байрласан олон вэб сайтуудыг олж үзэхий...
Wed, 24 Sep, 2014 at 6:27 PM
Домэйн нэрийн талаар мэдвэл зохих 3 зүйл
Домэйн нэр эзэмшигчид өөрийн домэйн нэрээ хэрхэн хамгаалж үнэ цэнийг нь өсгөх талаар мэдлэг дутмаг байдгаас цаг мөнгөө гаргаж авсан домэйн нэр, вэб хуудса...
Tue, 9 Dec, 2014 at 4:37 PM
Домэйн нэрийн хугацаа дууссанаас хойш хэдий хугацааны дараа дахин бүртгэх боломжтой вэ?
Домэйн нэрийн үйлчилгээний хугацаа дууссанаас хойш устгагдах хүртэл хүлээлтийн горимд шилждэг. Үүнд: "Үйлчилгээний хугацааг сунгаж болох" хү...
Tue, 8 Sep, 2015 at 5:31 PM
Домэйн нэрээ өөрийн сервер лүү чиглүүлэх
1. Та хэрэглэгчийн панельд өөрийн нэрээр нэвтэрнэ. Хандах хаяг:  manage.datacom.mn/customer Эзэмшигчийн и-мэйл хаяг: Таны анх үйлчил...
Tue, 8 Sep, 2015 at 6:29 PM
Домэйн нэрийн систем
Mon, 9 May, 2016 at 12:28 PM