Дэлхий нийтийн чиг хандлага сүүлийн жилүүдэд Cloud Computing System - д суурилсан сүүлийн үеийн дэвшилтэд программ хангамж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ рүү эрэлхийлдэг болж байна. Үүний дагуу тэрхүү чанар стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хайгаад үзэхээр дэлхийд тэргүүлэгч Google Inc компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бусад ижил төстэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдээс илүү дээгүүрт орж байна.