Google Apps нь вэбд суурилсан хүлээн авах аргачлал бөгөөд энэ нь та интернетэд хаана ч хэдийд ч холбогдсон бай Google Apps-д нэвтрэх боломжтой гэсэн үг юм. Магадгүй та өмнө нь "software-as-a-service" болон "cloud computing" гэж нэрлэгддэг энэхүү технологийн талаар сонсож байсан байх. “Software-as-a-service" болон "cloud computing" гэдэг нь эдгээрийг дэмжиж ажилладаг ямар нэгэн бүтцийг засварлахгүйгээр эдгээр аппликейшнд нэвтрэх хэрэглэгчдийг хүлээн авах үйлчилгээгээр хангагддаг IT аппликейшн дэх тооцооллын модел юм. 


Google Apps-ийн тусламжтайгаар таны мэдээлэл болон тэдгээрийн хэрэглээг Google Apps-ийн өндөр хамгаалалттай, найдвартай мэдээллийн төв хадгалах болно.


Түүнчлэн Google Apps нь өөрийн мэдээллийн төвийг бий болгосон бөгөөд энэ нь дэлхий дээрх үйлчилгээний хамгийн бага зардалтай бүтцүүдийн нэг нь болж чадсан юм. Энэ нь таны хадгалагдсан мэдээллүүд Google Apps-ийн хэрэглэгч нарт хүрнэ гэсэн үг юм. Таны бизнес нь энэхүү бүтцийн зардал болон таамаглаж байгаа шийдлүүдийг засах хүчин чадлыг багасгаж  тэдгээр хадгалж буй мэдээллүүдийг маш шуурхай IT байдалд байршуулах юм. 


Google Apps нь вэбд суурилагдсан тул таны ажилчид ажил дээр байх, өөр өөр компьютер ашиглах болон зөөврийн хэрэгсэлтэй байхаас үл хамааран ямар ч газраас үр бүтээлтэй ажиллаж чадах юм.