Хэрэв та Линукс сервер сонгосон бол FTP -р холбогдсны дараа "public_html" хавтсанд өөрийн вэб файлаа хуулна.

Харин Windows сервер сонгосон бол FTP -р холбогдсны дараа "httpdocs" хавтсанд өөрийн вэб файлаа хуулна.