Манай дээрх хост нь “shared” хост учраас SSH эрх олгогдохгүй бөгөөд үүнээс шалтгаалан Django суулгах болон ажиллуулахад хүндрэлтэй тул одоогоор дэмжигдэхгүй байгаа юм.