.MN домэйн хэрэглэгчид болон вэб, имэйл хостын хэрэглэгчид ихэвчлэн дээрх URL хаягт нэвтрэхийг оролдох үед алдаа гардаг бөгөөд энэ нь хэрэглэгчийн удирдлагын хэсгийг manage.datacom.mn/customer буюу арын /customer хэсгийг дутуу бичсэнээс хамаараад орохгүй тохиолдол гардаг. 


Хэрэглэгчид зайлшгүй manage.datacom.mn/customer хэсгээр нэвтрэн орж, өөрсдийн үйлчилгээг удирдах шаардлагатай юм.