1Tools цэсний Account Settings хэсгийг сонгоно. (Хэрвээ 2007 оос хойших хувилбар бол File дотор Account Settings хэсэг байгаа болно.)


Өмнө өөрийн майл хаягийн тохиргоотой байсан бол өөрийн мэйл хаяг дээр “mouse 1” 2 даран нээхэд байгаа майл хаягийн тохиргоо гарж ирэх болно. Хэрэв мэйл хаягаа өмнө нь тохируулаагүй бол "New” хэсгийг дараад дараагийн гарж ирэх цонхноос Manually configure server settings or additional server types хэсгийг сонгоно ингэснээр 


 

2. “Server Information” хэсгийн  “Incoming mail server” бөглөх цонхонд pop.gmail.com Outgoing mail server (SMTP)” бөглөх цонхонд smtp.gmail.com гэсэн бичлэгийг тус бүр оноож өгнө. Бусад бөглөх цонхнуудыг хэрэглэгч өөрийн тохиргоогоор бөглөнө. Дараагийн алхам..............


3.Google мэйл үйлчилгээ SSL нууцлалын зэрэглэлтэй болохоор нэмэлт тохиргоо хийх шаардлагатай учир “More Settings” товчийг дарна.


4.Outgoing Server хэсгийн “My outgoing server (SMTP) requires authentication”-ийг идэвхжүүлнэ.

 

5.Дараагийн алхам Advanced хэсэг дээр дараах тохиргоог хийнэ.

-Incoming server (POP3): 995

-This server requires an encrypted connection (SSL)-ийг идэвхжүүлнэ.

-Outgoing server (SMTP): 465

-Use the following type of encrypted connection: SSL

бөглөөд OK дарна.

 

 

6.Үндсэн тохиргооны дараа холболт амжилттай болсон эсэхийг  “Test Account Settings” товчин дээр даран шалгаж болно.

Хэрвээ холболт амжилттай болсон бол

-Log onto incoming mail server (POP3 ) болон

-Send test e-mail message-ийн Статус Completed болох ёстой.

 

7.Сүүлийн алхам үндсэн Tools цэсний Next дараагаар нь Finnish товчийг дарснаар мэйл хаяг ажиллагаанд орно.