И-мэйл хаяг үүссэний дараа дараах 2 аргаар и-мэйлийн үйлчилгээг ашиглана.

  1. Вэбээр буюу http://webmail.таныдомэйн.mn хаягаар  хандаж үүсгэсэн и-мэйлээ шалгана
  2. Мэйлийн программ ашиглах

MS Outlook, Outlook Express, Netscape Mail, Eudora зэрэг и-мэйлийн программ хангамж ашиглахдаа И-мэйл сервэрийн мэдээлэл хэсэгт дараах тохиргоог хийнэ:

 

Incoming mail server (POP3): pop.таныдомэйн.mn

Incoming mail server (IMAP): imap.таныдомэйн.mn

Outgoing mail server (SMTP): smtp.таныдомэйн.mn

 

Мөн "More settings .. " дээр дараад "Outgoing Server" хэсэг дээр “Мy outgoing mail server requires authentication” тохиргоог идэвхжүүлнэ.