Та www.datacom.mn сайтаар болон манай Үйлчилгээний төвөөр үйлчлүүлсэн бол Датаком компанийн хэрэглэгчийн баазад бүртгэгдэж, бүртгүүлсэн и-мэйлээрээ мэдээлэл авах, үйлчилгээний удирдлагын панельд нэвтрэх боломжтой болно. Энэхүү удирдлагын панельд холбогдсоноор Хэрэглэгч өөрөө үйлчилгээний мэдээллийг харах, сунгах, удирдах, тохируулах боломжтой болох юм. 


Хэрэглэгчийн Удирдлагын панельд http://manage.datacom.mn/customer хаягаар хандан бүртгүүлсэн и-мэйл хаяг нууц үгээ оруулан нэвтэрнэ.


Хэрэв нууц үгээ мэдэхгүй байвал FORGOT YOUR PASSWORD  товчийг дарахад RESET PASSWORD цонх гарч ирэх бөгөөд  энд и-мэйл хаягаа бичээд  SEND RESET INTSRUCTION товчийг дарна уу! Ингэсээр таны мэйл хаягаар нууц үг солих холбоос бүхий заавар очих бөгөөд тэрхүү холбоосыг дарж нууц үгээ оруулна.