Single Domain Hosting үйлчилгээнд дагалдсан имэйл дээр энгийн текст signature үүсгэх1. Roundcube интерфейсийг сонгон веб мэйлрүүгээ нэвтэрч орно.
2.Webmail - ийн Баруун дээд буланд "Settings" товч дээр дарах3. Гарж ирсэн тохиргооны хэсгээс "Identities" руу орно. + тэмдэгрүү дараад баруун талд гарж ирсэн хэсэгдээр өөрийн мэдээллийг оруулна.

Single Domain Hosting үйлчилгээнд дагалдсан имэйл дээр HTML Signature үүсгэх1. "Roundcube" интерфейсийг сонгон веб мэйлрүүгээ нэвтэрч орно.

2.Webmail - ийн Баруун дээд буланд "Settings" товч дээр дарах3. Гарж ирсэн тохиргооны хэсгээс "Identities" руу орно. + тэмдэгрүү дараад баруун талд гарж ирсэн мэдээлэл бөглөх хэсэг дээр 

Display Name 

Email 

Organization дээр мэдээллээ оруулна. Үүний дараагаар  HTML Signature гэсэн сонголтыг чагтлаад html гэсэн товч дээр дарахаар HTML текст засварлагч гарж ирэх бөгөөд  дараах мөрүүдийг ашиглана уу. 


<html>
<head> </head>
<body>
<br/>Хүндэтгэсэн,
<br/>Таны нэр
<br/>Таны компаний нэр 
<br/>-------------------------
<br/>Web:
<br/><a href="таны вебсайтын URL">Таны вебсайт</a>
<br/>
<br/><img src="таны логоны холбоос">      
</body>
</html>

 


<br/><img src="таны логоны холбоос">   хэсэгт таны албан есны лого байх ба та та зургаа upload  хийхийн тулд imgur.com сайтыг ашиглаж болно.  

Та мэдээллээ бөглөснийхөө дараа "UPDATE" товч дээр дараад үүсгэсэн Signature дээрээ дараад "Save" товыийг дарж хадгална.5. Хуудасны баруун дээд буланд байрлах "Settings" дараад  "Preferences" --> "Composing Messages" --> "Compose HTML messages" хэсгээс "Always"-ийг сонгоно. "Save"