Хэрвээ таны интернет хөтөчдээр вебмайлрүүгээ хандахад дээрх байдлаар гурван цэг уншаад л байгаад байвал, цаашаа орохгүй байвал та интернет хөтөчдээрээ Reset/Refresh хийх хэрэгтэй. 


-  Интернет хөтөч дээр reset хийх заавартай ЭНД танилцана уу