LGI-0006 Categories=USER_INPUT Message='Invalid credentials.' exceptionID=-XXXXXXX-XXXX


Таны урьд нь ашиглаж байсан нууц үг хэтэрхий энгийн богинохон байсан учир шаардлага хангахгүй гэж үзээд дээрх алдаа заасан болно. Манай систем шинэчлэгдсэнтэй холбоотой аюулгүй байдлын үүднээс нэвтрэлтийг хязгаарлаж байгаа юм.

Та хамгийн түрүүнд Имэйл администратордаа хандаж нууц үгээ ресет хийлгэх эсвэл нууц үгээ мартсан гээд өрийн алтерьнатив хаягтаа шинэ нууц үг хүлээж авж болно. Шинээр авсан нууц үгээр нэвтэрч ороод найвдвартай нууц үгээр сольж авна. 

Та нууц үг үүсгэгч сайт болох ЭНД дарна уу. 

Эсвэл та том үсэг, жижиг үсэг, тоо, тэмдэгт холилдсон нууц үг хийж өгж болно. Жишээ нь : Qwedsa@123 гэх мэт.