iPhone ба iPad iOS7 дээр Enterprise мэйл тохируулж байгаа бол доорх зааврын дагуу тохируулна.


1. iPhone-ны Settings тохиргоон дээр дарна.
3. Add Account-ыг сонгоно.
4.Гарч ирэх мэйл сонголтуудаас Exchange-ыг сонгоно.5. Бөглөх талбар гарч ирэх өөрийн мэйл хаяг ба нууц үгийг оруулж өгнө.
6. Доорх мэдээллүүдийг оруулж өгнө.


Email  хэсэг - Энд та өөрийн мэйлийг оруулж өгнө.

Server  хэсэг -  Сервер хэсэгт  webmail.таны домайн нэр өргөтгөлтэйгээр оруулж өгнө.

Domain хэсэг - Энэ хэсэгт өөр мэйл үйлчилгээтэй холбосон домэйн нэрээ оруулж өгнө.

Username хэсэг - Энэ хэсэгт өөрийн мэйл хаяг эсвэл мэйл хаягийн нэрний хэсэгийг оруулж өгнө.

7. Mail,Contacts,Calendars,Reminders-үүдийн алийг нь Enterprise мэйлнээсээ таталт хийж утсан дээрээ хадгалахыг сонгож өгнө.8. Та одоо Mail сонголтон дээр дарж мэйлээ утаснаасаа шалгах боломжтой боллоо.9.iPhone-ны календар дээр Enterprice webmail дээр хийгдсэн календарын товлолт бүгд харагдана.Хэрэв та утасныхаа календар дээр цаг зоож өгсөн тохиолдолд Enterprice мэйлийн календар дээр давхар бичигдэнэ.