1. Windows хостинг дээр permission эрх тохируулахын тулд Websites & Domains хэсгээс > File Manager хэсэгт орно.2. Permission солих хавтас дээр очиход нэмэлт сумны хэсэг гарч ирэх бөгөөд гарч ирсэн сонголтоос "Change Permissions" товчыг дарна.3. Дараах сонголтоос өөрийн нөхцөлд тохируулан файл болон хавтасын permission эрхүүдийг нээх, хаах боломжтой. 

Advanced хэсэг дээр дарж нарийвчилсан эрхийг нээх болон хаах боломжтой.