• Settings icon дээр дарна.
 • Mail, Contacts, Calendars дээр дарна.
 • Add Account... дээр дарна
 • Other хэсгийг сонгоно
 • Add Mail Account дээр дарна 
 • Та өөрийн нэр, имэйл хаягаа, нууц үгээ оруулна мөн хаягийнхаа тодорхойлолтыг description хэсэг дээр оруулна.
 • Next  товчийг дарна.
 •  account type-аар "IMAP" ийг сонгоно.

Incoming mail server (IMAP):

 • Host Name: imap.example.mn
 • User Name: Имэйл хаягаа бүтнээр нь бичнэ.
 • Password: Имэйл хаягийнхаа нууц үгийг оруулна.

Outgoing mail server (SMTP):

 • Host Name: smtp.example.mn
 • User Name: Имэйл хаягаа бүтнээр нь бичнэ.
 • Password: Имэйл хаягийнхаа нууц үгийг оруулна.

Save товчийг дарна.