Та  холбоос хаягуудаар орж өөрийн ашиглаж байгаа программ бүрт зориулсан зааврыг үзнэ үү.

Outlook 2013:

http://office.microsoft.com/en-in/outlook-help/export-or-back-up-messages-calendar-tasksand-contacts-HA102809683.aspx

Outlook 2010:

http://office.microsoft.com/en-in/outlook-help/export-outlook-items-to-an-outlook-data-filepst-HA102534110.aspx

Outlook 2007:

http://datacom.freshdesk.com/solution/categories/68291/folders/127132/articles/72761--

Outlook 2003:

http://office.microsoft.com/en-in/outlook-help/back-up-outlook-e-mail-messages-HA001103081.aspx

Apple mail:

http://support.apple.com/kb/ht2980#mail

Гараар өөрийн мэйлүүдээ татаж авах:

1. Хэрэв мэйл тань онгорхой ажиллаж байгаа бол гаргана.
2. Finders-ийн Go  цэснээс Home-ыг сонгоно.
3. Library  хавтасыг нээнэ.
4. Мэйлийн фолдеруудыг  өөр газар хуулж тавьна. Жишээ нь өөр дискэнд хуулах гэх мэт.


Анхаар: ~/Library  цэснээс Мэйл хавтаснуудыг устгаж болохгүй.Хэрэв нэг газар нөөцөлж авч байгаа бол шилжүүлэхийн оронд хавтасуудыг хуулбарлаж хадгалах хэрэгтэй.

ThunderBird:

Өөрийн хавтас дотор мэйлээ дараах зааврын дагуу хуулж хадгална.

1. Шинэ хавтасуудыг комьпютер дээрээ үүсгэх
- Үүсгэсэн хавтас дотороо и-мэйлүүдээ хуулж өгнө.
- Thunderbird цонхны зүүн талын талбар дээр өөрийн хавтасаа сонгоно.
- File цэсрүү ороод New  дээр дарна.Тэгээд Folder дээр дарна.
- Дараа нь хавтасын нэрийг оноогоод өөрийн хавтасыг сонгоно.
- Хавтас үүсгэхдээ OK товчин дээр дарна.

2. Move e-mail to new local folder  И-мэйлүүдийг шинэ өөрийн хавтасруу шилжүүлэх
- Одоо өөрийн хавтас дотор хадгалах буюу шилжүүлэх мэйл хаягуудаа сонгоно.
- Сонгосон хаягуудаа идэвхжүүлж Ctrl+Mouse-аар дарна.
- Тэгээд өөрийн хавтасыг сонгоод шинэ хавтасыг сонгоно.

Эсвэл

 Thunderbird дээр дараах нэмэлтүүдийг татаж аван суулгаж restart хийнэ.

https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/importexporttools/

Thunderbird -рүүгээ ороод аккаунтынхаа хулганаа аваачин баруун товчоо дарна.Дараа нь ImportExportTools  дээр дараад "Export all the folders"-ыг сонгоод OK товчин дээр дарна.