Лимтийн төрөл Тайлбар Business/ Education editions Trial users
Өдөрт илгээх захиа (Нэг хаягнаас) Өдрийн имэйл илгээх лимит* 2000 500
Автоматаар дамжуулах захиа Захианууд нь автоматаар өөр хэрэглэгчээс дамжуулна; өдөрт илгээх лимитэд ороогүй 10,000 10,000
Захиа бүрт илгээх хаягийн тоо Нэг захианд To, Cc, болон Bcc багтах хаяг 2000 (500 гадаад) 2000 (500 гадаад)
Захиа бүрт илгээх хаягийн тоо (POP болон IMAP хэрэглэгчээр SMTP ээр дамжуулан илгээх ) Нэг захианд To, Cc, болон Bcc багтах хаяг 99 99
Өдөрт нийт илгээх хүлээн авагчийн тоо Тус тусын хаягуудаар харгалзуулан бүх захиагаар тоолох; 10 хаягууд руу илгээсэн 5 имэйл * 50 хүлээн авагчаар тооцогдоно 10,000 10,000
Өдөрт илгээх гадаад хүлээн авагчийн тоо Таны primary domain-ы гаднах хаягууд, домайн алиас болон хоёрдогч домайнууд 3000 3000
Өдөрт илгээх хүлээн авагчийн тоо Тус тусын хаягууд өдөрт нэг удаа тоолох; 10 хаягууд руу илгээсэн 5 имэйл * 10  хүлээн авагчаар тооцогдох гэх мэт* 3000 (2000 гадаад) 3000 (500 гадаад)