DigiCert  нь таны сертификатыг үүсгэсний дараагаар  сервер дээрээ суулгах шаардлагатай.

Суулгалт нь дараах дараалалаар явагдана.


1. Сертификат агуулж байгаа ZIP file-ыг нээ. your_domain_name.cer  нэртэй файлыг хамгаалалт хийж байгаа серверийнхээ дэлгэцэнд хадгал.


2. Start > Administrator Tools > Internernet Information Services (IIS) manager  дээр дар.


3. Серверийн нэр дээр дар.


4.Голын цэснээс Security  хэсэгт байх Server Certificates дээр дар.5. "Actions" цэснээс "Complete Certificate Request" дээр дарна.Энэ нь Complete Certificate Request wizard -ыг нээнэ.6.DigiCert-ээс таньд үүсгэж өгсөн domain_name.cer файлыг ачаалж замыг нь зааж өгнө.Дараа нь Friendly_name -ыг оруулна. Firiendly_name is  сертификатын хэсэг биш.Гэвч энэ нь серверийн администратор сертификатыг хялбархан танихад ашиглагддаг.7. Сервер дээр сертификатыг суулгахдаа "OК" товчин дээр дарна.

Анхаар: ISS 7 дээр дараах алдаа гарч болзошгүй. Cannot find the certificate request associated with this certificate file. A certificate request must be completed on the computer where it was created." You may also receive a message stating "ASN1 bad tag value met" .Хэрэв энэ нь таны СSR үүсгэсэн сервер дээр гарч байгаа бол сертификат хэвийн суусан гэж ойлгож болно.Шууд canсel дээр дарах эсвэл "F5" товчин дээр дарж серверийн сертификатын жагсаалтыг дахин дуудна.Хэрэв шинэ сертификат жагсаалтанд байгаа бол та дараагийн шатруу шилжиж болно.Хэрэв таны жагсаалтанд харагдахгүй байгаа бол шинэ CSR ашиглан өөрийн сертификатыг дахин үүсгэх хэрэгтэй.Шинэ CSR үүсгэсний дараагаар, өөрийн DigiCert account-руу навтран орж  re-key товчин дээр дарна.


8.Сертификат  нь сервер дээр амжилттай суусан мэдээлэл гарч ирсэний дараагаар IIS ашиглаж байгаа вэбсайттайгаа сертификатаа холбож өгөх шаардлагатай.


9. Үндсэн Internet Information Services (IIS) Manager  цонхон доторх "Connection" цэснээс  сертификат суусан  серверийн нэрийг сонгох хэрэгтэй.


10."Sites" дээрээс site to be secured with SSL -ийг сонгоно.


11.Баруун талд байх "Actions" цэснээс, "Bindings" дээр дараад "Site Bindings" цонхыг нээнэ.12."Site Bindings"  дотороос  "Add" товчин дээр дарна.Тэгээд "Add Site Binding" цонх нээгдэнэ.13. "Type" -ын доороос https-ыг сонгоно.IP address нь сайтын IP хаяг эсвэл All Unassigned  байна.Port нь гол төлөв SSL-д зориулагдсан порт буюу 443-р порт байдаг."SSL Certificate" талбар нь 7-р шатанд  хийгдсэнтэй  адил тавигдана.14. "OK" товчин дээр дарна.15.Таны SSL одоо суугдсан байх ба вэс сайт тань нууцлалтай холболт ашиглахаар тохируулагдаж бэлэн болно.

l