Хэрэв та мэдэгдэл болон нууц үг сануулагч зэрэг хэрэглэгчтэй холбоотой холболтын чухал мэдээлэлийг хүлээж авахын тулд аккаунтыг удирдахад зориулсан холбогдох и-мэйл хаягууд зааж өгөх шаардлагатай байдаг.Хэрэв та хүсвэл энэ и-мэйл хаягийг хүссэн үедээ өөрчлөх боломжтой.Дараах дараалалаар өөрчилнө.


1.Та өөрийн удирдлагын талбарын Setting -цэсний Modify Priofile дээр дарна.

2.Өөрчлөх И-мэйл хаягаа оруулсаны дараагаа Modify товчин дээр дарна.