Хэрэв та и-мэйл аккаунтыг байнгын идэвхгүй байлгахыг хүсвэл аккаунтыг устгаж болно.Устгасан и-мэйл дараах төлөвт оршино.

  • Ямар нэг аргаар хэрэглэгч өөрийн аккаунтруу нэвтэрч орох буюу хандах боломжгүй байна.

  • Аккаунтруу илгээсэн бүх и-мэйлүүд устаж алга болно.

И-мэйл аккаунтыг устгахын тулд дараах дараалалаар хийнэ.

1. Удирдах талбар дээрх Mail цэснээс Manage Users / Accounts -руу орно.

2.Жагсаалтаас устгахыг хүсэж байгаа аккаунт дээрээ очоод чагтлана.Та нэгэн зэрэг олон аккаунт сонгох боломжтой.

3. Delete товчин дээр дарна.


Энэ бол чухал мөч.Учир нь хэрэв та тухайн аккаунтыг устгасан болон дахин сэргээгдэх боломжгүй байдаг.Хэрэв та хэрэглэгчийг дахин идэвхтэй болгохыг хүсвэл, устгасан хаягтайгаа мэйл аккаунт үүсгэхээс өөр сонголтгүй юм.


Өөрийн холболтын хаягийн мэдээлэлийг шинэчлэх

Таны и-мэйл аккаунт нь таныг батлах олон чухал мэдээлэлүүдийг агуулсан байдаг учир та аккаунтын мэдээлэлд чухалаар хандах хэрэгтэй.

Хэрэв та шинэчлэлт хийхийг сурах бол энд дар