Хэрэв мэйл жагсаалтын бүлэгийг амжилттай үүсгэсэн бол та жагсаалтруу хэрэглэгчидийг нэмэх шаардлага гарна. Шинэ хэрэглэгчидийг дараах дараалалаар нэмнэ.

1. Удирдах талбарын Mail цэсний Manage Mailing LIsts -рүү орно.

2.Жагсаалтруу хэрэглэгчийг нэмэхийн тулд жагсаалд дээр дарна.

3.Мэйл жагсаалтын бүлэг доторх талбараас Subscriber tab дээр дарна.

4.Add Subscriber дээр дарна.

5. Оруулахыг хүссэн хэрэглэгчидийг нэрсийг оруулаад Submit товч дээр дарна.


Мэйл жагсаалтын бүлэгээс хэрэглэгчидийг устгах

Та хэзээ нэгэн цагт мэйл жагсаалтын бүлэгээс хэрэглэгчидийг устгах шаардлага гарч магадгүй юм.Тэгвэл устгах бол дараах зааврын дагуу хийгээрэй.

1. Хэрэв та мэйл жагсаалтын бүлэгээс хэрэглэгчидийг устгах бол дээрхтэй адилаар удирдана.

2.Жагсаалтын талбарт байх Subscribers tab дээр дарна.

3.Устгахыг хүссэн хэрэглэгчидийг чагтлаад Unsubscribe дээр дарна.Ингэснээр мессежүүдийг хүлээн авахыг зогсооно.