Шинэ мэйлийн жагсаалт үүсгэх :

1. Өөрийн удирдах талбарын Mail цэснээс Add Mailing List-рүү ор.

2. Үүсгэж буй мэйл жагсаалтын бүлэгт нэр өгнө.

3. Мэйл жагсаалтыг бүлэгрүү хандах дүрэмийг тодорхойлох.

  • Хэн жагсаалтруу хандаж болохыг тодорхойлох - Та жагсаалтыг дурын хэн нэгэн ашиглахыг сонгож өгөх боломжтой ба зөвшөөрөгдсөн л бол зөвхөн тэдгээр хэрэглэгчид хандах эрхтэй болно гэсэн үг юм.

  • Хэн жагсаалтруу мэдээ цацаж болохыг сонгох - Та хэн хэн жагсаалт дахь хэрэглэгчидрүү мессеж илгээж болохыг сонгож өгөх боломжтой .

  • Мессежийн хариултуудыг хэн хүлээж авахыг сонгож өгөх - Таны илгээсэн мессежүүдийн хариултуудыг жинхэнэ илгээгчрүү буцааж илгээх эсвэл жагсаалтан доторх хэрэглэгчидрүү илгээх эсэхийг шийдэж болно.

4. Мэйл жагсаалтын бүлэгийг удирдах нэг админ хэрэглэгчийг тодорхойлж өгөх хэрэгтэй.Мэйл жагсаалтын админ нь шүүлт хийх,өөрчлөх бүрэн эрхтэй байдаг.

5. Add Mailing List дээр дар.


Та хэрэв мэйл жагсаалтын бүлэгийг амжилттай үүсгэсэн бол жагсаалтруу хэрэглэгчидийг нэмж оруулаарай.

Нэмэхийг сурах бол энд дар