Хэрэв танай хэрэглэгч и-мэйл үйлчилгээг ашиглаж эхэлж байгаа бол та эхлээд тэдэнд зориулсан эрх үүсгэж өгөх хэрэгтэй.Хэрэглэгчийн аккаунт үүсгэх нь үнэхээр хялбар юм.


1.Өөрийн удирдах талбарын Mail -ийн Add User-рүү орно.

2. Хэрэглэгч нэмэхдээ дараах мэдээлэлийг хангасан байна.

  • Өөрийн болон Эцэг эхийн нэр

  • Хэрэглэгчид зориулсан и-мэйл хаягийн нэр

Жишээ нь boldoo@yourcompany.com

  • Холбогдох хаяг - энэ нь таны үүсгэсэн И-мэйлийн нэвтрэх нэр,нууц үгийг явуулах хаяг байна.

  • Хэрэглэгчийн харъяалагдах улс

3. Хэрэглэгч үүсгэх процесс дууссаны дараа Add User дээр дарна.


Хэрэглэгч бүрэн үүсгэгдсэний дараа амжилттай үүслээ гэсэн мэдээлэл таны дэлгэцэн дээр харагдах болно.Энэ хэсэгт таны үүсгэсэн хэрэглэгчийн тухай нарийвчилсан мэдээлэл,аккаунтад зориулагдан үүсгэгдсэн пассворд болон Outlook гэх мэт мэйл таталтын программууд тохиргоо хийхэд зориулагдсан серверийн мэдээлэлүүдийг харуулдаг.Эдгээр мэдээлэлүүд нь таны холболтын и-мэйлрүү автоматаар илгээгддэг.


Олон хэрэглэгч зэрэг үүсгэх

Хэрэв та хэрэглэгчидийг нэг нэгээр нь үүсгэхэд хэцүү байгаа бол илүү хялбар аргыг ашиглаж болох юм.

Хэрэв та олон хэрэглэгч зэрэг үүсгэж сурахыг хүсвэл энд дар