1. manage.datacom.mn/customer панелаар нэвтрэн "Jump to Domain" хэсэг дээр домайн нэрээ тавих

manage.datacom.mn/customer

2. Singel Domain hosting хэсгээс "Manage Web Hosting" дарж cPanel д нэвтрэх

3. cPanel ийн "Mail" хэсэгээс "Email Account" дээр дарах


Шинээр үүсгэх имэйл хаягийн мэдээллийг оруулах.

Имэйлээ шалгахдээ webmail.example.mn гэх жишээтэй шалгана.